40. redna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
24. 2. 2021 - 07:30
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 39. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 37. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane