40. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 11. 2021 - 11:30
soba 110/I, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 39. redne in 20. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 45. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane