40. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
9. 12. 2020 - 11:00
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 35. sejo Državnega sveta

2. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane