40. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance - ODPOVED!!!

Tiskalniku prijazna oblika
5. 11. 2020 - 14:00
veliki salon, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicODPOVED SEJE!!!


Predlog dnevnega reda:

 

1. Seznanitev s predlogi ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

 

2. Obravnava problematike izbrisanih podjetij na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij(ZFPPod), (Ur. l. RS št. 54/1999)

 

3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP) - druga obravnava, EPA 1381-VIII

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) - druga obravnava, EPA 1368-VIII

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnikov 38. in 39. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane