40. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. 9. 2017 - 09:00
Velika sejna soba Mestne hiše na Ptuju, Mestni trg 1, Ptuj.

Dnevni red:

1. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2016, EPA 2086-VII

2. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane