40. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
28. 6. 2021 - 10:00
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Problematika COVID-19 in iskanje optimalnih rešitev za naprej

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane