40. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
21. 1. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2018, EPA 967 – VIII

 

2. Poročilo o delu Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v letu 2019

 

3. Potrditev zapisnikov 39. redne in 9. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane