40. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
28. 5. 2020 - 14:00
veliki salon, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicSprememba_sobe


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E) – skrajšani postopek, EPA 1031–VIII

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

 

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Copyright 2018, Vse pravice pridržane