40. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
20. 1. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F)- skrajšani postopek, EPA 959-VIII 

 

2. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2025 (ReNPVO2030), EPA 960-VIII

 

3. Potrditev zapisnikov 39. seje in 7. izredne seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane