41. redna seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
26. 8. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A), druga obravnava, EPA 1183 - VIII

 

2. Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E), druga obravnava, EPA 1184 - VIII

 

3. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1D), skrajšani postopek, EPA 1260 – VIII

 

4. Potrditev zapisnikov 36., 37., 38., 39. in 40. redne seje komisije in 11. izredne seje komisije

 

5. Pobude in vprašanja

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane