41. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 7. 2021 - 12:00
soba 314/III

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 40. seje interesne skupine

- Predlog zapisnika.

2. Priprava na 42. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane