41. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
26. 11. 2020 - 09:00
na daljavo preko aplikacije Cisco Webex Meetings ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 212/II, v stavbi parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in​ razvojni banki, d. d., Ljubljana za leto 2019, EPA 1450-VIII

 

A1. Osnutek Predloga odložilnega veta na Zakon ointerventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019, EPA 1444-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah(ZGD-1K) - druga obravnava, EPA 1459-VIII

 

4. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane