41. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23. 10. 2017 - 12:00
soba 209 / II

Dnevni red:

1.        Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016

2.        Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A) – druga obravnava, EPA 2236-VI

3.        Pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RE, št. 16/04, 120/06-odl.US, 17/08 in 46/14-ZONC)

4.        Potrditev zapisnikov 38. in 39. seje ter 8. izredne seje komisije

5.        Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane