41. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
25. 8. 2021 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 37., 39. in 40. redne ter 10. in 11. izredne seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija – druga obravnava, EPA 1168-VIII

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane