41. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
25. 2. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Evropski zeleni dogovor, EPA 1014-VIII, EU U 945

 

2. Poročilo o LXII plenarnem zasedanju konference parlamentarnih odborov za evropske zadeve (COSAC), Helsinki, 1. - 3. 12. 2019

 

3. Poročilo o Srečanju predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), Zagreb, 19. in 20. 1. 2020

 

4. Poročilo o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA, Bruselj, 23. in 24. 9. 2019

 

5. Potrditev zapisnika 40. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane