42. redna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 4. 2021 - 07:30
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 41. redne in 10. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 39. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane