42. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 9. 2021 - 13:00
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 41. seje interesne skupine   

 

2. Priprava na 43. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane