42. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
24. 2. 2021 - 11:00
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 11. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 37. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane