42. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
8. 12. 2020 - 10:00
na daljavo preko aplikacije Cisco Webex Meetings ali na podlagi osebne prisotnosti v mali dvorani v stavbi parlamenta, Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


                                                                  

Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava problematike izbrisanih podjetij na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij(ZFPPod), (Ur. l. RS št. 54/1999)

 

2. Predlog zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-1) -  nujni postopek, EPA 1491-VIII

 

3. Pobude in vprašanja

 

4. Potrditev zapisnika 16. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane