42. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6. 11. 2017 - 11:00
soba 212 / II

Dnevni red:

1. Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške – nujni postopek, EPA 2304-VII

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2B) – nujni postopek, EPA 2305-VII

3. Poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. v letu 2016, EPA 2322-VII

4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane