42. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
20. 5. 2022 - 10:00
sejna soba MO Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Problematika vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov in oteženo kmetovanje na območju Pesniške doline

 

2. Potrditev zapisnika 41. seje komisije

 

3. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane