42. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
6. 9. 2021 - 12:30
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic   Dopis prestavitev seje


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2G) – skrajšani postopek, EPA 2041-VIII*

*Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport bo kot zainteresirana komisija 1. točko dnevnega reda obravnavala skupaj s Komisijo za državno ureditev.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane