42. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
24. 2. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) – druga obravnava, EPA 995-VIII 

 

2. Zaključki posveta Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam

 

2A. Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami  - zakonodajna iniciativa *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Potrditev zapisnikov 40., 41. in 9. izredne seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane