42. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
8. 7. 2020 - 15:00
veliki salon, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 39., 40. in 41. redne ter 10. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Analiza socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, ki ne presegajo višine 300 evrov oziroma 402,18 evra, v povezavi s problematiko invalidskih pokojnin in nadomestil za telesne okvare

 

3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H) - druga obravnava,
EPA 989-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane