43. redna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 5. 2021 - 07:30
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 42. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 40. sejo Državnega sveta  

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane