43. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
15. 9. 2021 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicSedezni_red


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 42. redne ter 25. in 26. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za financiranje prostovoljnega cepljenja proti gripi iz proračuna RS tudi v sezoni 2021/2022

Predlog sklepa

 

2. Vprašanji državnega svetnika Ladislava Rožiča glede ohranjanja semenarstva v Sloveniji 

Predlog sklepa

 

3. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede neenakopravne obravnave cepljenih proti covid-19 in prebolelih za covid-19

Predlog sklepa

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B) - skrajšani postopek, EPA 2017-VIII 

 

4. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2020, EPA 1844-VIII 

 

5. Predlog Mnenja k Vmesnemu poročilu o aktivnostih Zagovornika načela enakosti glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom 

 

6. Predlog Sklepa o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije 

Ker je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi z zadevami tajne narave, bo 43. seja Državnega sveta v času obravnave 
6. točke dnevnega reda z naslovom »Predlog sklepa Državnega sveta o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije« zaprta za javnost.

 

7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebne asistence 

 

8. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane