43. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
26. 2. 2020 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 42. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 26. sejo Državnega sveta

 

3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

 

4. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije 

5. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane