43. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
3. 2. 2021 - 11:00
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga    obravnava, EPA 1397-VIII

 

2. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v 2020

 

3. Pobude in vprašanja

 

4. Potrditev zapisnikov 41. in 42. redne ter 17. in 18. izredne seje komisije

 

*PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

Osnutek Predloga Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za sprejem odložilnega veta na ZDUOP, EPA 1638-VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane