43. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13. 11. 2017 - 12:00
soba 209 / II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) – druga obravnava, EPA 2138-VII

2. Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2017

3. Potrditev zapisnikov 37., 41. in 42. seje komisije

4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane