43. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
16. 9. 2021 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 41. in 42. redne seje komisije  

 

2. Razprava o predlogu Nacionalnega programa visokega šolstva 2021–2030

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane