43. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
9. 3. 2020 - 15:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D) – skrajšani postopek, EPA 1024-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B)- skrajšani postopek, EPA 999-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E) – skrajšani postopek, EPA 1001-VIII

 

4. Potrditev zapisnika 42. seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane