43. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
13. 7. 2020 - 14:00
Veliki salon/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 11. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) – skrajšani postopek, EPA 1202–VIII

 

3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) – skrajšani postopek, EPA 1245–VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane