43. seja Komisije za državno ureditev in 47. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
28. 9. 2020 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Petindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1283-VIII

 

2. Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019, EPA 1284-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane