44. redna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
9. 6. 2021 - 07:30
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 43. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 41. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane