44. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
11. 3. 2021 - 14:00
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) - nujni postopek, EPA 1709-VIII

 

2. 39. in 40. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, EPA 1688-VIII

 

3. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2020, EPA 1669 - VIII  

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnikov 43. redne ter 19. in 20. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane