44. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 11. 2021 - 12:00
soba 314/III, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 43. redne in 10. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 45. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane