44. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
14. 4. 2020 - 16:00
v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 43. seje, 11. izredne in 12. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 28. sejo Državnega sveta 

 

2A. Pobuda za sprejem dopolnitev Poslovnika Državnega sveta  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane