44. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
28. 10. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD), druga obravnava, EPA 1345 - VIII

 

2. Nedostopnost sodnih odločb in odločb državnih tožilcev na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

- iz članka »Sodbe v imenu ljudstva odslej skrite pred ljudstvom«, obj. 4. 10. 2020 https://www.24ur.com/novice/slovenija/omejevanje.html

- iz članka »Konec prikrivanja sodb o goljufanju politikov v kampanjah?«, obj. 30. 9. 2020, https://siol.net/novice/slovenija/konec-prikrivanja-sodb-o-goljufanju-politikov-v-kampanjah-535373

- iz članka »DNS: Sodišča in tožilstva so zavezana k posredovanju informacij javnega značaja«, obj. 29. 9. 2020, https://www.rtvslo.si/slovenija/dns-sodisca-in-tozilstva-so-zavezana-k-posredovanju-informacij-javnega-znacaja/537520

 

3. Potrditev zapisnikov 41., 42. in 43. redne seje komisije

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane