44. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
22. 9. 2021 - 10:00
mala dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, skrajšani postopek, EPA 2033-VIII

2. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane