44. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj - PRELOŽITEV SEJE!!!

Tiskalniku prijazna oblika
16. 3. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPreložitev seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona – zakonodajna iniciativa

 

2. Zaključki posveta Finančni položaj slovenskih občin  

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane