44. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
22. 6. 2020 - 13:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog za razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19, EPA 1210-VIII, EU U 950.

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/2026, kar zadeva datuma začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19, EPA 1211- VIII, EU U 951.

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19, EPA 1212- VIII, EU U 952.

 

4. Potrditev zapisnikov 43. redne in 11. izredne seje komisije

 

5. Poročilo o Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP), Zagreb, 2. 3. -  4. 3. 2020  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane