44. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
27. 8. 2020 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitev*, Predlog_za_umik**, Sprememba_sobe


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 42. in 43. redne ter 12. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H) - druga obravnava, EPA 989-VIII  **PREDLOG ZA UMIK

 

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa

 

4. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)   *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane