44. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
20. 4. 2020 - 14:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zaključki posveta Finančni položaj slovenskih občin  

 

2. Potrditev zapisnika 43. seje in 11. izredne seje komisije

 

3. Razno

* * *

 

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vašo e-pošto nekaj minut pred začetkom seje komisije. V primeru težav ob prijavi na videokonferenco se obrnite na Meto Štembal na 041 735 081 ali na Primoža Vaupotiča na 051 359 251.

Na seji komisije, ki bo potekala preko sistema Cisco Webex, bo v okviru glasovanj testiran tudi sistem glasovanja »Polling«.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane