45. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
31. 3. 2021 - 14:00
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in   pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A) - skrajšani postopek, EPA 1727-VIII

 

2. Predlog zakona Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A) - druga obravnava, EPA 1714-VIII,

 

3. Osnutek Predloga Načrta za okrevanje in odpornost kot zainteresirana komisija

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnikov 44. redne ter 21. izredne seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane