45. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
30. 6. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco na Inštitutu »Jožef Stefan« v Ljubljani pod pokroviteljstvom Unesca, (MSZNCUI), EPA 1003-VIII

 

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu (MKDP-A), EPA 1221-VIII

 

3. Potrditev zapisnika 44. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane