45. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
18. 11. 2020 - 14:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

SklicDodatno_vabljeni


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2019, EPA 1167 - VIII

 

2. Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1377 - VIII

 

3. Predlog Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje, EPA 1442 - VIII

 

4.    Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane