45. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
11. 5. 2020 - 14:00
preko aplikacije Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki Sloveniji, EPA 1044-VIII

2. Potrditev zapisnikov 44. seje, 10. izredne (1. korespondenčne) in 12. izredne seje komisije  

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane