46. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
26. 1. 2022 - 12:00
soba 314/III, stavba parlamenta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 45. seje ter 11. in 12. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 47. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev za leto 2021

 

4. Predlog o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Državnega sveta

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane