46. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
6. 5. 2021 - 14:00
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicDodatno_gradivo_k_4._tocki


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E) – druga obravnava, EPA 1731-VIII

 

2. Predlog zakona o bančništvu (ZBan-3) – nujni postopek, EPA 1726-VIII

 

3. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2020, EPA 1778-VIII

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnikov 45. redne ter 22. izredne seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane