46. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport,

Tiskalniku prijazna oblika
18. 11. 2021 - 10:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicDodatno_vabljeni


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 45. redne seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), skrajšani postopek, EPA 2102-VIII

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane