46. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
8. 9. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic

Razširitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja 3 – Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev za Srbijo, EPA 1287-VIII, EU E 165.

  • Gradivo s stopnjo tajnosti INTERNO bo dano na seji.

 

2. Stališče Republike Slovenije glede osnutka skupnega stališča EU za Pogajanja z Republiko Severno Makedonijo, EPA 1295-VIII, EU E 166.

  • Gradivo s stopnjo tajnosti INTERNO bo dano na seji.

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja, EPA 1286-VIII, EU U 962.

 

4. Potrditev zapisnikov 45. redne ter 12. in 13. izredne seje komisije

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice, EPA 1315-VIII, EU U 963.

 

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo, v imenu Unije, EPA 1316-VIII, EU U 964.

 

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, EPA 1317-VIII, EU U 965.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane